Generelle vilkår og betingelser for Forbrugshjælpen

Disse generelle vilkår og betingelser ("Vilkår", "Aftale") udgør en aftale mellem Forbrugshjælpen ("vi", "os" eller "vores") og dig ("Bruger", "du" eller "din"). Denne aftale fastlægger de generelle vilkår og betingelser for din brug af Forbrugshjælpens hjemmeside og eventuelle tilhørende produkter eller tjenester (samlet betegnet "Hjemmeside" eller "Tjenester").

Konti og medlemskab

Hvis du opretter en konto på vores hjemmeside, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden af din konto og for al aktivitet, der foregår under din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller sikkerhedsbrud. Vi påtager os intet ansvar for handlinger eller undladelser fra din side, herunder eventuelle skader, der måtte opstå som følge af sådanne handlinger eller undladelser.

Brugerindhold

Vores hjemmeside giver dig mulighed for at offentliggøre anmeldelser, kommentarer og andet indhold ("Brugerindhold"). Du er alene ansvarlig for det indhold, du offentliggør på vores hjemmeside, og du accepterer at holde os skadesløse og fri for ethvert krav og udgift, herunder advokatsalær, der opstår som følge af det Brugerindhold, du offentliggør på vores hjemmeside.

Ophavsret

Vores hjemmeside og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet ejes af Forbrugshjælpen og er beskyttet af internationale ophavsrets-, varemærke-, patent-, forretningshemmeligheds- og andre immaterielle ejendomsrettigheder eller rettigheder.

Opsigelse

Vi forbeholder os retten til øjeblikkeligt at opsige din adgang til hjemmesiden og tjenesterne uden forudgående varsel eller ansvar efter vores eget skøn, af enhver årsag og uden begrænsning, herunder i tilfælde af overtrædelse af disse vilkår. Alle bestemmelser i disse vilkår, som af deres natur skal overleve opsigelse, vil overleve opsigelsen, herunder, men ikke begrænset til, ejendomsrettigheder, ansvarsfraskrivelser, erstatningsansvar og begrænsninger af ansvar.

Anvendelig lovgivning

Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsregler. Vores undladelser af at håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse vilkår skal ikke anses for at udgøre et afkald på sådanne rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, vil de øvrige bestemmelser i disse vilkår fortsat være gyldige. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores hjemmeside og erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, vi måtte have haft vedrørende hjemmesiden.

Ændringer af vilkårene

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår når som helst. Hvis ændringen er væsentlig, vil vi bestræbe os på at give mindst 30 dages varsel inden de nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive afgjort efter vores eget skøn.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os på info@forbrugshjælpen.dk.